Një bazë unike e të dhënave publike për të gjithë kompanitë në Shqipëri

Grumbullimi më i plotë i të dhënave publike për bizneset nga Shqipëria në një vend


Pse ne?

Sepse ekipi ynë ekspert i konsulentëve do të jetë gjithmonë në shërbimin tuaj.


Pse do t'ju pëlqejë?

Sepse ne kemi zgjidhje për problemet tuaja


Klientët në vend të parë!

Misioni ynë është të lehtësojmë biznesin e përditshëm.


Mbështetje konsulence

Përvoja shumëvjeçare në dispozicionin tuaj.

4 ARSYE PËR TË PËRDORUR BONITETI.AL

Kërkoni klientë të rinj

Analiza e klientëve ekzistues

Analiza finaciare

Gjithçka në një vend

FUNKSIONET E PORTALIT

Shihni një pëmbledhje të funksioneve kryesore që ju ofron portali boniteti.al

Kërkim i avancuar

Gjeni bashkëpuntorë të rinj ose kryeni analizën e klientëve ekzistues.

Personat

Gjeni personin me të cilin jeni duke bashkëpunuar dhe kompanitë e lidhura me të.

Biznesi

Financat, analiza e konkurrencës dhe nivieli i kredibilitetit.


Monitorimi

Ndjekja e ndryshimeve të përditshme.

Çështjet gjyqësore

Kush e ka paditur kë?

Eksporti i të dhënave

Për përdorim më të lehtë të të dhënave.